Výhrada odpovědnosti

Navzdory nejlepším úmyslům, zkušenostem a dostupným znalostem, které jsou k problematice spirituálních a léčebných vlastností minerálů a drahých kovů publikovány a dávány do nejrůznějších duchovních i hmotných souvislostí, současné formalistické společenské prostředí striktně lpí na prostředcích klasické alopatické medicíny jako na jediném relevantním nástroji k uzdravování ducha i těla.

Proto nám nezbývá než uvést, že veškeré jevy, souvislosti či informace popsané na stránkách www.xobeTUDY.cz nelze považovat za jakýkoliv projev léčitelství či za vznik smlouvy o péči o zdraví dle §2636 občanského zákoníku. Stránky www.xobeTUDY.cz nenahrazují pokyny lékaře, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu odborného lékařského zařízení. Při zjištění objektivních zdravotních potíží neváhejte navštívit svého lékaře. Zároveň nejsme zodpovědní za jakékoliv škody, újmy či odpovědnosti podle §2900, §2910, §2913, §2950 a dalších občanského zákoníku, pokud by je někdo s provozem těchto stránek dával do spojitosti.

Věříme, že tuto naši výhradu odpovědnosti pochopíte, jako nezbytnou formální podmínku k tomu, aby se informace z těchto stránek mohli dostat až k vašim rukám, děkujeme.