Stříbro a jeho slitiny

Vynikající vlastnosti ušlechtilého kovu, jako je snadné zpracování, lesk a trvanlivost, předurčily stříbro k výrobě šperků již v samých počátcích lidské civilizace. Daleko důležitější však byla jejich emanační schopnost přenosu jemných energií, kterou dávná společenství dokázala využívat ve prospěch harmonizace a vylepšování poměrů vyzařovacích a vzařovacích sil protékajících každým živým organismem. 

Ryzí stříbro (Ag - Argentum) má řadu skvělých vlastností, jako je jeho barva, vysoký lesk a specificky čistý zvonivý zvuk při dotyku několika stříbrných předmětů. Pro výrobu šperků je však příliš tvárné a měkké (2 ½ stupně Mohsovy škály tvrdosti). Šperky z ryzího stříbra by se velmi snadno deformovaly a odíraly o tvrdší materiály. Na rozdíl od zlata, které je zcela rezistentní vůči korozi, stříbro má tendenci v průběhu času oxidovat a jeho povrch v důsledku toho zmatovatí. Tento mat se považuje za jemnou formu koroze. Stříbro rovněž snadno reaguje se sloučeninami síry a pokud se ve vzduchu vyskytují, vytvoří se na povrchu stříbra černý povlak (sulfid stříbrný). Tomu se předchází speciální povrchovou úpravou rhodiem.

Slitiny stříbra se používají s cílem zlepšit vlastnosti drahého kovu pro uživatele šperků, tedy především zvýšit jeho tvrdost a pevnost. Ve slitině se obsah ryzího stříbra vyjadřuje v tisícinách na jeden tisíc jednotek. Český puncovní zákon rozlišuje stříbro podle ryzosti:  959/1000, 925/1000, 900/1000, 835/1000 a 800/1000 a každý stupeň ryzosti má přidělenou svoji puncovní značku. Nejobvyklejší je ryzost 925/1000 a to i v zahraničí, kde se zpravidla pro tuto slitinu používá označení Sterling Silver. V této slitině je 92,5 % ryzího stříbra a zbývajících 7,5 % je obvykle měď. Slitina s nižším obsahem ryzího stříbra než je je 800/1000 nesmí být v ČR označována jako stříbro.

 

Upozornění: informace na těchto stránkách nelze považovat za jakákoliv lékařská doporučení. Více o výhradě odpovědnosti se dočtete zde.