Hadí síla

Tvůrčím principem, energií, která tvoří, oživuje, nabíjí a udržuje vše stvořené, živé i neživé, je prasíla (prána, čchi), složená ze dvou složek, pozitivní kosmické a negativní zemské síly. Lidské tělo navíc vládne skrytou schopností produkovat vlastní zvláštní, očistnou energii vysoké frekvence,  tzv. hadí sílu (kundaliní). Tato energetická síla bývá znázorňována jako ve spirále svinutý had spící na samém dolním konci páteřního kanálu pod první, kořenovou čakrou. Existuje u každého člověka, avšak její řídící energetické centrum nebývá vždy plně probuzeno a proto po většinu času tato síla odpočívá utlumena. Mezi její symboly patří také Luna a stříbro.

Začne-li se hadí síla probouzet, ať už vědomě či nevědomě, prostupuje její energie z oblasti kořenové čakry vzhůru po páteři hlavním energetickým kanálkem (šušumnou) až k sedmé, korunové čakře a člověk zažívá vzplanutí netušené životní a duševní energie. Sušumna prochází středem páteře od posledního obratle (kostrč) až do středu lebeční kosti. Podél páteře se nachází sedm energetických středisek (čaker), jež hadí sílu transformují a využívají, každá čakra svým způsobem ve prospěch s ní spojených souvislostí, ať už se jedná o záležitosti fyzického nebo mentálního těla. Na sedmém nejvyšším stupni zažíváme tvůrčí sílu jako čistě duchovní stav bytí, projevující se jako nejvyšší sebepoznání a sebeuvědomění.

Základním projevem hadí síly je sexuální energie, kterou nosíme ve svém vlastním těle a jejíž záblesk máme možnost ochutnávat v podobě orgasmu. Dokud se člověk ještě nachází na nízkém stupni vědomí, není pánem pohlavní síly, ale ona je pánem nad ním. Jsouce jí ještě zcela podroben netuší, jaká má tato energie v sobě tajemství. Vlastní pohlavní síla mu může otevřít dveře k moci ducha, pomocí této síly se může stát uvědomělým ve svém božství. Jak píše Elisabeth Haich ve své knize Sexuální energie a jóga, ...berme sexuální sílu jako klíč, který nám může otevřít dveře mezi duchem a hmotným světem, sílu, která nás uschopňuje nejen k plození dalších generací a pomáhá přivádět život shora dolů do těla, ale také obráceně, jako tutéž mocnou sílu přeměňující člověka zdola nahoru, z jeho zvířecího bytí do duchovního člověka, a pomáhá zvítězit nad smrtí. Musíme být vděční, že nám sexuální síla na obou cestách dává při správném použití tolik štěstí. Na cestě shora dolů krátkého a pomíjivého, na cestě zdola nahoru štěstí věčného.

Na druhém stupni zažíváme hadí sílu jako projev pudu sebezáchovy, jako látkovou výměnu. V našem vědomí jako hlad, žízeň a ve splnění jako sytost. 

Ve třetí čakře je tvůrčí síla vyzařována jako síla vůle a my ji zažíváme v našem vědomí jako touhu vůle. 

Na stupni čtvrtém vládne hadí síla prostřednictvím srdečního centra, citů, emocí. V našem vědomí ji prožíváme jako pocity, jako city, zažíváme celou škálu mezi nenávistí a osobní láskou, které jsou zrcadlovými obrazy. 

Na pátém stupni se projevuje jako náš pojem času a prostoru. Jejím nástrojem je štítná žláza, která nás zapojuje do konečného světa, do času, spojuje nás s ním a dává náš časový rytmus. Na tomto středisku závisí, jak rychlý nebo pomalý je náš rytmus srdce, myšlenek a pohybů, cítíme-li časoprostor krátce nebo dlouze, spěcháme-li stále kvapně nebo děláme-li vše v pomalém tempu. Podle toho působí toto středisko rozhodně na rychlost našeho celého životního rytmu, tedy na časovou délku našeho života. 

V šesté, čelní čakře (třetí oko) se projevuje životní energie jako intuice. Vrhá do našeho vědomí bleskové duchovní světlo, které nám přináší nové ideje, nové poznatky. Jako stav vědomí ji zažíváme jako nade vše zářící, duchovní světlo, duchovní osvícení a co je s tím totožné, jako všeobjímající, univerzální lásku. Cítíme jednotu se všehomírem, rozumíme řeči přírody a symbolice každé linie, každého tvaru. 

Na sedmém, nejvyšším stupni zažíváme božskou hadí energii skrze korunní čakru, ležící v nejvyšší části lebky, jako čistě duchovní stav bytí, jež se projevuje ve vědomí jako nejvyšší sebepoznání, jako nejvyšší uvědomění Já, které v nás zažíváme jako Já jsem, který jsem. Zde již více nejsou nevědomé pocity, nevědomé myšlenky, navenek zaměřené poznatky, nejsem již šťastný a pokojný - protože  jsem to vše, všechny pocity, všechny myšlenky, zářící světlo vědomí, štěstí, blaženost, mír. Jsem zářící, vše objímající, vše pronikající sebeuvědomění.

Hluboká meditace, tantra či jóga jsou cestami k probuzení hadí síly. Není to však jednoduchou či banální záležitostí a člověk by měl být po všech stránkách duševně vyspělý a morálně očištěný. Pouhé zahrávání si se může zvrtnout v nebezpečnou záležitost, i když návody k tomu neuváženě uvádí řada knih. Hadí síla se v takovém případě může uvolnit všechna najednou, bez regulující kontroly svého centra. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy člověk neopatrně nadzvedne stavidlo napuštěného rybníka a tlak protékající vody stavidlo vytrhne ze závěsů nebo dokonce dojde k protržení hráze rybníka. Voda, která je jinak blahodárnou silou, se za této situace stává ničivým živlem. 

Stejně tak výsledkem neopatrného umělého pootevření stavidel hadí síly může být její naprosté uvolnění a s ním i obrovský a pro nepřipraveného člověka nepřiměřený čistící tlak. Pokud je taková síla vpuštěna do jeho příliš znečištěných energetických drah a čaker, může dojít až k jejich poškození nebo dokonce úplné destrukci. Člověk by v takovém případě za svoji zvědavost zaplatil fyzickým či psychickým zdravím nebo i naprostým rozkladem energetických struktur své bytosti.

Jedná se o tvůrčí sílu. V jejích nižších kmitech ji nebudu vnímat, jak vibruje, nýbrž budu ji ve svém těle cítit a vnímat jako sexuální pud. V jejích vyšších kmitech - v mé mysli - ji budu cítit jako lásku, jako duševní pud po jednotě. Ještě výše jako pud po tvůrčím projevu, jako talenty, jako intuici a tvůrčí ideje. V jejich nejvyšších frekvencích ji budu vnímat jako čistě duchovní stav bytí - jako JÁ JSEM! Nepředpisujme si proto také nic, nýbrž se ptejme sebe, co chceme mít. A je-li touha po svobodě větší než moc těla, potom dělejme ze svobodné vůle, co děláme!

 

Upozornění: informace na těchto stránkách nelze považovat za jakákoliv lékařská doporučení. Více o výhradě odpovědnosti se dočtete zde.